อุปกรณ์แบดมินตัน (4)
อุปกรณ์แบดมินตัน (4)

อุปกรณ์แบดมินตัน (4)

การเลือกน้ำหนักสามารถชั่งหรือดูอักษร u หรือ ที่ด้ามของแร็กเกตกล่าวคือ u จะหมายถึง เบามาก (ulra light) ส่วน L หมายถึงเบา (light) ชนิดของเร็กเกต จำแนกตามวัสดุที่นำมาประกอบคือ - ชนิดทำจากไม้อัดจะพบในสมัยแรกๆ ก่อน พ.ศ. 2500 เช่น SlazengerSilvergray, Dunlop, Acroplane, Sugiyama เป็นต้น แร็กเกตที่ทำจากไม้อัดจะหนักเละรักษาสภาพยาก มักจะบิดเบี้ยวเมื่อมีควมชื้น ดังนั้นจะด้องมีเครื่องอัด บังดับไว้หลังจากการใช้งาน-…

Continue Reading อุปกรณ์แบดมินตัน (4)
อุปกรณ์แบดมินตัน (3)
อุปกรณ์แบดมินตัน (3)

อุปกรณ์แบดมินตัน (3)

รูปร่างของเฟรม (shape) ร็กเกตส่วนใหญ่จะพบว่ามีรูปร่างกลม หรือรีแบบรูปไข่(Oval shape) ได้มีการผลิตแร็กเกตรูปร่างแปลกตาออกมาสู่ตลาดบ้างเหมือนกัน เต่ไม่ค่อยได้รับความนิขมมากนัก เช่น Prince ทำเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมปียกปน Wilson ทำเป็นรูปร่างกล้ายพัด เป็นต้น ซึ่งยังไม่มีการศึกยาขืนขันวดีกว่าเดิมหรือไม่ รูปร่างของเฟรมจะมีผลต่อขนาดพื้นที่ในการขึงเอ็นเฟรมที่มีรูปรงกลมจะมีความกว้างของเฟรมขยายออกเล็กน้อย ส่วนเฟรมที่มีรูปร่างวงรีรูปไข่ (oval shape) จะมีความสูงของเฟรมหรือ อ็นในแนวตั้งยาวขึ้นประมาณ 10 ม.ม. การเลือกแบบใดก็ขึ้นอยู่กับควมชอบของแต่ละคนมากกว่า จากประสบการณ์ของนักกีฬาพบว่าแร็กเกตที่มีรูปร่างที่ปลกไปจากดั้งเดิมมักทำให้เอ็นขาดง่าย ซึ่งยังไม่อาจยืนยันได้เช่นกัน น้ำหนัก (weigh) น้ำหนักของแร็กเกต มีความสำคัญมากสำหรับนักกีพาแต่ละคน วัสดุในการประกอบเป็นแร็กเกตจะเป็นดัชนีบอกน้ำหนักของเร็กเกต…

Continue Reading อุปกรณ์แบดมินตัน (3)
อุปกรณ์แบดมินตัน (2)
อุปกรณ์แบดมินตัน (2)

อุปกรณ์แบดมินตัน (2)

ขนาดของด้าม (grip) ขนาดของด้มแร็กเกต หากไม่พิถีพิถันในการสัมผัส หรือ จับดูจะไม่สามารถจำแนกความแตกต่างได้เลย ความจริงเล้วขนาดของดมจะมีความเตกต่างกันเล็กน้อย ไม้บางยี่ห้อจะมีด้ามกลมมากกว่าเบน แต่บางยี่ห้อจะแบนมากกว่ากลม ขนาดของค้ามสามารถดูจากตัวเลข G2 G3 G4 (G หมายถึง gripหรือคมที่จับ) ตัวเลขที่มากหมายถึงขนาดที่โตขึ้น) ดังนั้นในการการเลือกนักกีฬต้องลองจับหลายๆ ขนาด แล้วลองเหวี่ยงไม้ตีลมว่าถนัดมือเพียงใด วิธีการที่ดีที่สุด คือขอยืมของเพื่อนมาทคลองตีในสนาม หากพอใจจึงค่อยไปเลือกซื้อทีหลัง ความยาวของร็กเกต (length) ความยาวของแร็กเกตได้พัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่ง อันเนื่องมาจากผการคันคววิจัยทางด้นวิทยศาสตร์การกีพา โดขอาศัยทฤษฎีของกานที่ว่า พลังหรือแรงจะเพิ่มขึ้นถ้แขนของแรงยาวขึ้น แต่ความยาวก็มีผลต่อความเร็วเละความคล่องตัว…

Continue Reading อุปกรณ์แบดมินตัน (2)
อุปกรณ์แบดมินตัน (1)
อุปกรณ์แบดมินตัน (1)

อุปกรณ์แบดมินตัน (1)

อุปกรณ์ประจำตัวอุปกรณ์ในกีฬาแบดมินตัน อาจจำแนกเป็น อุปกรณ์ประจำตัวของนักกีฬา อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ประจำสนาม แร็กเกต (racket หรือ raque) เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับนักกีฬาในการเล่นเเบดมินตันเปรียบเสมือนอาวุธประจำกายของทหารหรือตำรวจ นักกีฬาที่เข่งขันจำเป็นต้องมีแร็กเกตสำรองไว้ 23 อัน เพื่อทดแทนกรณีเอ็นขาดขณะแข่งขัน หรือด้ามที่จับปียกหงื่อมากจนยากต่อการควบคุม ส่วนประกอบของแร็กเกตจะประกอบด้วย ด้าม ก้าน คอ และหัวหรือพื้นที่ขึงเอ็น (head หรือframe) ตามกติกาแร็กเกตจะมีความยาวตั้งแต่โคนคมถึงปลายสุดของเฟรมไม่เกิน 680 มิลลิเมตร และความกว้างไม่เกิน 230 มิลลิเมตร พื้นที่ขึงเอ็นมีขนาดกว้างไม่เกิน 220 มิลลิเมตร…

Continue Reading อุปกรณ์แบดมินตัน (1)

End of content

No more pages to load