การเล่นลูกบอลด้วยมือและแขน
การเล่นลูกบอลด้วยมือและแขน

การเล่นลูกบอลด้วยมือและแขน

การเล่นลูกบอลด้วยมือและแขนมีความสําคัญมาก การเล่นวอลเลย์บอล เพราะผู้เล่นจะต้องใช้ทักษะนี้ เล่นอยู่เสมอ นับตั้งแต่การรับลูกเสิร์ฟ การรับลูกตบ การตอบโต้ และตั้งลูกบอลเป็นต้น ซึ่งวิธีการเล่นอาจใช้บริเวณแขนท่อนล่าง มือ นิ้วมือ หรือสันมือโดยต้องพิจารณาการใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ นั้น ๆ แต่ทักษะที่สําคัญเป็นที่นิยมฝึกหัดเพื่อประโยชน์ในการเล่น ทั่ว ๆ ไปได้แก่ การเล่นลูกมือล่าง มีชื่อเรียกเต็มว่า “การเล่นลูกสอง มือล่าง” (Bump Pass) โดยทั่วไปนิยมเรียก “ลูกมือล่าง” (Under) ในที่นี้จะใช้เรียก “ลูกมือล่าง” เท่านั้น…

Continue Reading การเล่นลูกบอลด้วยมือและแขน

End of content

No more pages to load