หลักการฝึกวอลเลย์บอล
หลักการฝึกวอลเลย์บอล

หลักการฝึกวอลเลย์บอล

การฝึกวอลเลย์บอลสําหรับผู้หัดเล่นใหม่ ๆ นั้นจะต้อง เริ่มจากง่ายไปยาก เพื่อผู้ฝึกเล่นใหม่จะได้มีความสามารถในการ เล่นเกมได้เป็นอย่างดี การฝึกขั้นพื้นฐานจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับนักกีฬาที่ปรารถนาจะเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถในการเล่นเกม และยังต้องมีความอดทนอุตสาหะเพียรพยายามเป็นพื้นฐาน พร้อมที่จะรับการฝึกเป็นขั้นๆ ไปตามลําดับด้วยความตั้งใจอย่าง แท้จริง การฝึกจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์ ซึ่งมีลําดับการฝึก อยู่ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การเตรียมตัวก่อนเล่น2. การฝึกทักษะเบื้องต้น3. การฝึกเป็นทีม การเตรียมตัวก่อนเล่นการเตรียมตัวก่อนเล่น (Warm up)ผู้เล่นจําเป็นต้อง อบอุ่นร่างกายก่อน เพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ก่อนที่จะเล่นลูกบอล โดยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายรู้ตัว ก่อนมีการยึดหยุ่นพอประมาณ การเคลื่อนไหวของเท้า…

Continue Reading หลักการฝึกวอลเลย์บอล

End of content

No more pages to load