การฝึกทักษะเบื้องต้น การเสิร์ฟ
การฝึกทักษะเบื้องต้น การเสิร์ฟ

การฝึกทักษะเบื้องต้น การเสิร์ฟ

การเสิร์ฟ (Service) หมายถึง การส่งลูกเข้าสู่การเล่นโดยผู้เล่นที่อยู่ในตําแหน่งแดนหลังด้านขวาทําการเสิร์ฟในเขตเสิร์ฟ และเสิร์ฟโดยใช้มือข้างหนึ่ง เช่น สันมือ อุ้งมือ กําหมัด เป็นต้น ที่ ลูกบอลให้ข้ามตาข่ายเข้าไปยังแดนของผู้แข่งขัน การเสิร์ฟมีความสําคัญต่อการเล่นมาก เพราะคะแนนที่ได้จะได้จากการเป็นฝ่ายเสิร์ฟ เท่านั้น หากเสิร์ฟเสียจะเสียสิทธิการเสิร์ฟและหมดโอกาสที่จะได้ คะแนนในครั้งนั้น ดังนั้นทักษะการเสิร์ฟจึงต้องสนใจศึกษาและ ฝึกหัดให้ชํานาญ เพราะผู้เล่นทุกคนต้องหมุนเวียนไปเป็นผู้เสิร์ฟ ชนิดของการเสิร์ฟที่นิยมมี 3 ชนิด คือ 1. การเสิร์ฟลูกมือล่าง 2. การเสิร์ฟลูกมือบน 3. การเสิร์ฟลูกระดับไหล่…

Continue Reading การฝึกทักษะเบื้องต้น การเสิร์ฟ

End of content

No more pages to load