กลมวยแก้เท้า Ep.2
กลมวยแก้เท้า Ep.2

กลมวยแก้เท้า Ep.2

กลนาคมุดบาดาลกลมวยไม้นี้ใช้ก้มตัวลอดเท้าที่เตะมา แล้วถีบเข้าที่เท้ายืนเป็นหลักให้หงายหลังล้มไปการฝึก 1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าเตะด้วยเท้าขวา หมายซอกคอฝ่ายรับ2. ฝ่ายรับสืบเท้าซ้ายไปข้างหน้าให้ได้ระยะถีบพร้อมกับก้มตัวลงนั่งยอง ๆ ให้เท้าผ่านหัวไป ยกเท้าขวาถีบไปที่ขาท่อนบนซ้ายที่ยืนเป็นหลักของฝ่ายรุกให้หงายหลังล้มไปหมายเหตุ ถ้าฝ่ายรุกเตะมาด้วยเท้าซ้ายฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม กลทะแยค้ำเสากลมวยไม้นี้ใช้เตะหรือถีบ โดยก้มตัวลงถีบที่เป็นหลักของฝ้ายรุกให้ล้มหงายหลังไปการฝึก 1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าเตะด้วยเท้าขวาสู่ซอกคอฝ่ายรับ2. ฝ่ายรับก้าวขาเฉียงไปทางขวาเล็กน้อย ตั้งแขนซ้ายกันเท้าที่เตะมา ก้มตัวลงพลิกตัวเล็กน้อยถีบด้วยเท้าซ้ายไปที่ขาซ้ายที่ยืนเป็นหลักของฝายรุกให้หงายหลังล้มลงหมายเหตุ ถ้าฝ่ายรุกเตะด้วยเท้าซ้ายฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม กลพระรามเดินดงกลมวยไม้นี้เป็นแม่ไม้ของการอาศัยแรงส่งของคู่ต่อสู้ที่เตะหรือโยนเขามาผสมกับแรงที่ทะลึ่งตัวและการพุ่งอาวุธรวม 3 แรงเข้าสู่เป้าหมายการฝึก 1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าเตะด้วยเท้าขวาระดับชายโครง2. ฝ่ายรับยกเท้าซ้ายขึ้นเหยียบระดับตักของเท้าที่เตะมาพร้อมกับส่งแรงพุ่งเข่าขวาให้ผสมกับแรงที่คู่ต่อสู้เตะมาผ่านทางเท้าซ้ายที่เหยียบ ในลักษณะแรงส่งพุ่งเข้าสู่ลูกคางหรือยอดอกและตัวก็ลอยโด่งขึ้นเพราะแรงส่งของเท้าที่เตะมาเต็มแรงหมายเหตุ ถ้าฝ้ายรุกเตะหรือเข่าด้วยเท้าซ้าย ฝ่ายรับก็ให้ปฏิบัติตรงกันข้าม กลนางมณโฑนั่งแท่นกลมวยไม้นี้เป็นกลมวยชั้นสูงของไทย โดยอาศัยแรงจากฝ้ายตรงข้ามที่เตะส่งผ่านทางก้นที่นั่งบนตักไปตีศอกการฝึก 1.…

Continue Reading กลมวยแก้เท้า Ep.2
กลมวยแก้เท้า Ep.1
กลมวยแก้เท้า Ep.1

กลมวยแก้เท้า Ep.1

กลปักลูกทอยไม้นี้ใช้รับการเตะการ์ดโดยใช้ศอกกระแทกเข้าที่หน้าแข้งการฝึก 1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าเตะเหวี่ยงด้วยเท้าขวาหมายศีรษะฝ้ายรับตั้งการ์ดมือทั้งสองให้มั่น2. ฝ่ายรับสืบเท้าขวาเข้าหาครึ่งตัว พร้อมกับหมุนตัวเอาเท้าขวาเป็นแกน หันหน้าเข้าหาทิศทางที่เท้าเตะมา ยกศอกขวาขึ้นตั้งรับระดับหน้าแข้งมือซ้ายตั้งการ์ดปิดระดับต้นคอให้มั่นเพื่อป้องกันพลาดถูกใบหน้าหมายเหตุ ถ้าฝ้ายรุกเตะด้วยเท้าซ้าย ฝ่ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม เวลาซ้อมให้ใช้ฝ่ามือรับการเตะแทนศอก กลหักงวงไอยราไม้นี้ใช้แก้การเตะ โดยตัดกำลังขาด้วยการใช้ศอกกระทุ้งเข้าที่โคนขาการฝึก 1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้าหาพร้อมกับยกเท้าเตะกราดบริเวณชายโครง มือทั้งสองตั้งการ์ดให้มั่น 2. ฝ่ายรับรีบสลับเท้า ก้าวเท้าซ้ายสืบเข้าหาฝ่ายรุกในระยะเกือบชิตตัวอย่างรวดเร็ว หันหน้าเข้าหาทิศทางที่เท้าฝ้ายรุกเตะมา กระแทกศอกขวาสู่บริเวณโดนเท้าฝ่ายรุก พร้อมกับแขนซ้ายจับตรงบริเวณน่อง ยกขาให้สูงเพื่อให้เสียหลัก ป้องกันฝ่ายรุกใช้ศอกถองศีรษะหมายเหตุ ถ้าฝ้ายรุกเตะด้วยเท้าซ้ายฝ้ายรับก็ปฏิบัติตรงกันข้าม กลวิรุณหกลับไม้นี้ใช้กับการเตะ โดยใช้สันเท้ากระแทกที่บริเวณโคนขาทำให้เคล็ดจนขาแพลงไปการฝึก 1. ฝ่ายรุกเดินมวยเข้ามาหาพร้อมทั้งยกเท้าขวาเตะกราดหมายบริเวณชายโครง การ์ดทั้งสองตั้งมั่น2. ฝ่ายรับพลิกตัวทแยงหันหน้าสู่ทิศที่เท้าเตะมา…

Continue Reading กลมวยแก้เท้า Ep.1

End of content

No more pages to load