การเล่นลูกบอลด้วยมือและแขน

การเล่นลูกบอลด้วยมือและแขน

การเล่นลูกบอลด้วยมือและแขนมีความสําคัญมาก การเล่นวอลเลย์บอล เพราะผู้เล่นจะต้องใช้ทักษะนี้ เล่นอยู่เสมอ นับตั้งแต่การรับลูกเสิร์ฟ การรับลูกตบ การตอบโต้ และตั้งลูกบอลเป็นต้น ซึ่งวิธีการเล่นอาจใช้บริเวณแขนท่อนล่าง มือ นิ้วมือ หรือสันมือโดยต้องพิจารณาการใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ นั้น ๆ แต่ทักษะที่สําคัญเป็นที่นิยมฝึกหัดเพื่อประโยชน์ในการเล่น ทั่ว ๆ ไปได้แก่

การเล่นลูกมือล่าง มีชื่อเรียกเต็มว่า “การเล่นลูกสอง มือล่าง” (Bump Pass) โดยทั่วไปนิยมเรียก “ลูกมือล่าง” (Under) ในที่นี้จะใช้เรียก “ลูกมือล่าง” เท่านั้น

การเล่นลูกมือล่างนี้ หมายถึง การใช้มือทั้งสองเล่นลูก บอล โดยการจับหรือประสานมือทั้งสองให้ชิดกันกระดูกแขนที่ติดกับหัวแม่มือตั้งขึ้นเป็นสัน พยายามจัดให้ต้นแขนและนิ้วหัวแม่มือ เรียงขนานกันไป แขนเหยียดตึงเป็นท่อนเดียวกัน นิ้วหัวแม่มือต้อง เรียงชิดเสมอกัน ไม่ทับกัน

นอกจากนี้อาจจับด้วยวิธี ประสานนิ้วนอกจากนิ้วหัวแม่มือ หรือวิธีวางหลังมือไว้ในอุ้งมืออีก ข้างหนึ่งซึ่งเหมาะกับเด็ก ๆ เพราะทําให้การจับมือทั้งสองกระชับมั่นยิ่งขึ้น

วิธีปฏิบัติ การโต้ลูกไปข้างหน้า
1. เมื่อลูกบอลลอยมา ให้เคลื่อนที่เข้าไปใต้ลูกบอล ใน ลักษณะลากเท้า (Slide) ย่อตัวให้อยู่ใต้ระดับลูกบอล
2. สายตาจ้องดูการเคลื่อนที่ของลูกบอลตลอดเวลา
3. ทรงตัวให้มั่นคง แขนทั้งสองประสานกันให้แน่น เหยียดตึงทํามุมประมาณ 45 องศากับลําตัว
4. เมื่อลูกบอลลอยมาให้เคลื่อนที่เข้าไปหยุดในตําแหน่งที่ลูกบอลจะตกกระทบระหว่างข้อมือและกึ่งกลางแขนท่อนล่าง
5. ตีลูกบอลขึ้นด้วยแรงส่งของเท้าและลําตัว โดยพยายามรักษาตําแหน่งของแขนไว้ไม่ยกเหวี่ยงตามลูกบอลไปนอกจากส่งตามเพียงเล็กน้อย
6. รักษาตําแหน่งของร่างกายและทรงตัวให้ดี
7. เตรียมพร้อมที่จะเล่นต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ต้องอยู่ในท่าเตรียมพร้อม แต่ไม่ควรจับมือไว้ เพราะอาจทําให้การเคลื่อนไหวไม่ดีเท่าที่ควร
2. การจับมือทุกแบบ นิ้วหัวแม่มือต้องเรียงขนานกันไป
3. ต้องเคลื่อนเท้าหรือโยกลําตัวเพื่อรับลูก ไม่ควรยื่น แขนไปรับลูกโดยไม่เคลื่อนที่ เพราะจะทําให้ผิดพลาดได้ง่าย
4. การเล่นลูกมือล่างควรฝึกโต้ลูกบอลให้เคลื่อนที่ไป ในลักษณะไม่หมุน (Flat) เพราะเป็นประโยชน์ทําให้ฝ่ายเราตั้งหรือ ตบได้ง่าย
5. ไม่ควรเล่นมือเดียว นอกจากได้รับการฝึกเป็นพิเศษ โดยล้มตัวเล่นลูกบอลเมื่อต้องใช้ทักษะการเล่นลูกมือเดียว

#วอลเลย์บอล #การเล่นลูกบอลด้วยมือและแขน #ฝากเงินขั้นต่ำ200บาท

Picture of basketball

basketball

Leave a Replay

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Recent Posts